“Morska škovacera” na radu u Cresu

morska skovacera

10/02/2022

Morska škovacera je uređaj u obliku plutajuće kante za smeće koji kontinuirano filtrira morsku vodu skupljajući plastiku, mikroplastiku, deteržente, ulja i ostale materijale s površine, sprečavajući ih da otplutaju na otvoreno more ili padnu na dno gdje mogu naštetiti morskoj flori i fauni. Uređaj u prosjeku sakupi oko 1,5 kg plutajućeg otpada na dan.

Cilj projekta “Morska škovacera” jest podizanje svijesti cjelokupne javnosti o problematici plutajućeg otpada i plastike u moru, a dio je šireg nastojanja Grada Cresa i otočne zajednice ka smanjenju uporabe plastike i stvaranja morskog otpada.

Projekt vrijedan gotovo 38.000 kuna je provelo lokalno komunalno poduzeće Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. u suradnji sa Županijskom lučkom upravom Cres, a financiran je iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, putem FLAG Natječaj za Mjeru 2.1. Očuvanje okoliša i poticanje na održivo upravljanje prirodnim resursima, iz LRSR FLAG-a “Vela vrata” za razdoblje 2014-2020.

Izvor: FB Županiske lučke uprave Cres

Pročitajte također i…