EU za USB-C od jeseni 2024.

USB C

10/06/2022

Europska unija donijela 07.06.2022. odluku da od jeseni 2024. godine svi punjači na malim i srednjim uređajima kao što su mobiteli, tableti, slušalice, kamere moraju koristiti punjač s USB-C konektorom. Laptopi će također se morati prilagoditi toj odluci ali sa rokom prilagodbe od 40 dana od dana donošenja tog zakona. Takva odluka EU je u skladu sa smjernicama razvoja EU ka kružnoj ekonomiji, potičući smanjenje elektroničkog otpada i standardizaciju proizvoda za lakšu upotrebu od strane korisnika. Punjači će morati omogućiti brzo punjenje te će korisniku se morati omogućiti izbor da li će proizvod kupiti sa i li bez punjača.

Izvor: https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20220603IPR32196/deal-on-common-charger-reducing-hassle-for-consumers-and-curbing-e-waste

Pročitajte također i…