Najava EU poziva za 2023.

funds

09/02/2023

Objavljen je raspored planiranih poziva za 2023. godinu, iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., te iz novog programa Integrirani teritorijalni program 

Iz Programa Konkurentnost i kohezija, za male i srednje poduzetnike biti će zanimljivi sljedeći javni pozivi:

1. Podrška uključivanju MSP-ova u lance vrijednosti 

Zemljopisno područje:   Republika Hrvatska

Ciljevi poziva:   Povećana inovativnost poduzeća i njihova uključenost u globalne lance vrijednosti

Vrsta poziva:  Otvoreni / Ograničeni

Kratak opis prihvatljivih aktivnosti:   Ulaganje u materijalnu imovinu; Ulaganje u nematerijalnu imovinu izravno povezanim s aktivnostima istraživanja i inovacija

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv:  7.448.360 €

Indikativni intezitet potpore:  50%

Indikativni datum početka i završetka poziva:   15.10.2023. / 30.03.2024.

2. Poticanje osnivanja novih poduzeća, poticanje ženskog poduzetništva i poduzetništva mladih, posebno u područjima S3

Zemljopisno područje:   Republika Hrvatska

Ciljevi poziva:   Povećan broj novoosnovanih poduzeća; Povećan udio žena u vlasničkoj strukturi poduzetnika

Vrsta poziva:   Otvoreni 

Kratak opis prihvatljivih aktivnosti:   Ulaganje u zapošljavanje, materijalnu i nematerijalnu imovinu      

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv:   15.077.000 €

Indikativni intezitet potpore:   50% – 75%

Indikativni datum početka i završetka poziva:   15.11.2023. / 15.11.2024.

3. Potpora poduzećima za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva standarda, ocjene sukladnosti i certifikacije proizvoda / usluga / procesa 

Zemljopisno područje:   Republika Hrvatska

Ciljevi poziva:   Povećana konkurentnost hrvatskih poduzetnika na međunarodnom tržištu i povećanje prihoda od izvoza

Vrsta poziva:   Otvoreni 

Kratak opis prihvatljivih aktivnosti:   Uvođenje normi i standarda u poduzeća; Certificiranje proizvoda

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv:  19.978.350 €

Indikativni intezitet potpore:  50% – 60% 

Indikativni datum početka i završetka poziva:  15.09.2023. / 30.06.2027.

4. Potpora MSP-ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta (koja obuhvaća sudjelovanje na međunarodnim sajmovima)        

Zemljopisno područje:   Republika Hrvatska

Ciljevi poziva:   Olakšati pristup hrvatskih poduzetnika međunarodnom tržištu i povećanje prihoda od izvoza

Vrsta poziva:   Otvoreni 

Kratak opis prihvatljivih aktivnosti:   Izrada studija i analiza; Sudjelovanje na sajmovima / B2B sastancima

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv:  29.779.050 €

Indikativni intezitet potpore:  50% – 60% 

Indikativni datum početka i završetka poziva:  30.09.2023. / 30.06.2027.

Iz Integriranog teritorijalnog programa, za male i srednje poduzetnike, u 2023. godini biti će zanimljivi javni pozivi:

1. De minimis javni poziv za podršku start-up tvrtkama i MSP-ovima u procesu industrijske tranzicije        

Zemljopisno područje:   Panonska, Sjeverna i Jadranska Hrvatska 

Ciljevi poziva:   Poticanje tranzicije start-up tvrtki i MSP-ova prema prioritetnim nišama regionalnih gospodarstava

Vrsta poziva:   De minimis poziv u modalitetu privremenog poziva 

Kratak opis prihvatljivih aktivnosti:   Aktivnosti istraživanja i razvoja, inovacijski procesi, razvoj i internacionalizacija poslovanja, digitalizacija

Prihvatljivi podnositelji:  Poduzetnici početnici (start-up tvrtke) i MSP-ovi 

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv:  15.000.000 €

Indikativni intezitet potpore:  90% 

Indikativni datum početka i završetka poziva:  29.12.2023. / 29.03.2024.

2. ESIF Mali zajmovi za industrijsku revoluciju (HAMAG – BICRO)        

Zemljopisno područje:   Panonska, Sjeverna i Jadranska Hrvatska 

Ciljevi poziva:   Poticanje proizvodnih investicija putem razvojnih zajmova manje vrijednosti 

Vrsta poziva:   Financijski instrumenti

Kratak opis prihvatljivih aktivnosti:   Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu

Prihvatljivi podnositelji:  Mikro, mala i srednja poduzeća 

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv:  30.000.000 € 

Indikativni datum početka i završetka poziva:   TBD (tek treba biti određeno) 

Izvor:    https://strukturnifondovi.hr/indikativni-godisnji-plan-objave-natjecaja/

Kontaktirajte nas što prije, kako bi na vrijeme mogli razviti vašu poslovnu ideju i pripremiti projekt.

V.N.

Pročitajte također i…