Nacionalni plan oporavka i otpornosti

NPOO

29/12/2022

Europski parlament je početkom 2021. donio odluku o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost radi ublažavanja gospodarskih i socijalnih posljedica pandemije koronavirusa i radi usmjeravanja gospodarstva da bude održivije i otpornije, kao i samo društvo, na nove prilike i izazove.

U tu svrhu je EU dedicirao 338 milijardi € bespovratnih sredstava i 385,5 milijardi € zajmova. Hrvatska je za svoj Plan oporavka i otpornosti u okviru Mehanizma osigurala financijska sredstava u iznosu od gotovo 75 milijardi kuna (9,9 milijardi eura) od čega je 47,5 milijardi kuna (6,3 milijarde eura) bespovratnih sredstava, a oko 27 milijardi kuna (3,6 milijardi eura) povoljnih zajmova.

Od ukupnih 6,3 milijardi € , do sada je Hrvatskoj uplaćeno 2,2 milijarde €.

Izvor: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html

Promatrajući dodjeljena sredstva u odnosu na ukupan broj stanovnika, Hrvatska je pri samom vrhu EU, sa cca 1.623 € po stanovniku.

Izvor: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/key-facts-and-figures/life-eu_en

Promatrajući dodjeljena sredstva u % na BDP iz 2021. , Hrvatska je prva na listi EU sa cca udjelom od 11%.

Izvor: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TEC00001/bookmark/table

Više na : https://planoporavka.gov.hr/

R.B.

Pročitajte također i…